Gönderen Konu: İnternetnâme  (Okunma sayısı 1729 defa)

Çevrimdışı intibah

 • intibah
 • Altın Üye
 • *****
 • İleti: 769
 • Karma: 8
  • www.dilciler.com
İnternetnâme
« : Kasım 05, 2008, 09:46:45 ÖS »
İNTERNETNÂME

‘Ālem-i muhayyel devrān iderüz
Nīce sırlar görürüz ol suhūfda
Oflayn olmazdan evvel olduk oflayn
Bahr-i ‘amīküz dalmazuz süflâya

Fevka’l-mavsda durur bizüm yedimüz
Arz-ı sağīrdir bizüm mavs pedimüz
Ve’l-kalemin mazharı kılâvyemüz
Ekrān nūrumuz sirāc-ı münīrā

Monitör deyüp geçme kī bu ekrān
Bunda cem’ olmuşdur bil kamu ekvān
Satranc-ı ‘urefā durur bu seyrān
Bilmez isen gelirsün şāh ü mata

Bülbül olup zāru zāru öterüz
Gülşen-i veb’in güllerün dererüz
Būkmark’a hep ayrı ayrı koyaruz
Soluben hep erseler de zevāle

Mir’at-ı Ekspılorır’da görürüz
Keşşāfız hem ‘ilm-i keşfden sözümüz
Dost’dan geldük Dost’un aynı özümüz
Dimegil sakın bu sözü cāhile

Mēpe Üçler vü yediler vü kırklar
Bil ki Dost’u söyler bütün şarkılar
‘Āşık anda elest bezmün hatırlar
Çalındukda nāy ü rebāb halīle

Dolby hoparlörün sesi Dāvūdī
Gâh duyulur andan Nevā ilâhī
Gâh saz semā’īsi makām Huseynī
İşüden vecde gelüp ider semā’

‘Ālimler elinde dutar dividi
‘Ārif olan seyreder hep Dīvīdī
Sofinün işi güci dedikodu
Dilünde söylediğü kuru da’vā

Dokun āna ‘aşk āteşün dutuşdur
Entır derler kılâvyede bir tuşdur
Ma’nâsını bilenlere pek hoşdur
Hitāb-ı udhulû yapıldu cānâ

‘Acīb pıroğramdur bilesün Filâş
Ānı ta’līm içün eyleme telâş
Fehmedüben sırrını dut, etme fāş
Andan āhir ta’līm edesün Java

Fotoşop’la resmedersün ‘ālemi
Anda seyrān et sūret-i Ādem’i
Sūretden geçüp temāşā kıl şem’i
Bu sırrı bilürsen olursun dānâ

Feyzbûk'da hem arz-ı endâm eylerüz
Levh ü kalem-misāl hem meyl eylerüz
Gâh invizibıl olup görünmezüz
Ma’nâda a’mā olan gāfilâna

Zāhidā onlayn olagör sen dāim
Olma diskonnekt bu yolda dur kāim
Mālâya’nī kılma bunda ol sāim
Hūri gılmāndan yeğdür hem bu sana

Kaçak şifre buluben bağlanırsun
Elbet bir gün gafletden uyanırsun
İtdiğün sirkati anda görürsün
Rūy-i siyehle varırsun hisāba

Çet’de çetin bir berk olup çakarsun
Gönül kırup hem Kâ’be’yi yıkarsun
Kuzum, internetde pek sakarsun
Lâkin varmazsun bir kâmil üstāda

Çet’in ādābın öğren olma çetin
Gıybet idüp yime kardeşün etin
Kâmili olagör bu internetin
Zāhir ilmünle sakın düşme fahra

Ofis öğrendün dahī eyçtiemel
Başdan ayağa bildün Vord ü Egzel
Nīce beslersün bunda tūl-i emel
Terk idüp ancak iresün kemāle

Harddisküni suya at da öyle gel
Kamu bildüklerün unut öyle gel
Mecnûn gibi āh ü zārı söyle gel
Leylâ görüp tā yetesün dīdāra

Gönül yıkar sonra idersün sitem
Dersün şol senün bu benüm veb sitem
Ben ü sen şārundan geçemezsün hem
Aldanırsun şöyle fānī hayāle

Bu vebden görünür her dāim lâhūt
Ba’zısunda fısk u fücūr var yāhūt
Öylesi misāl-i beytü’l-‘ankebūt
Varmıya gözlerün öyle bir rāha

Sür ağyārı hemān harddiskden çıkar
Nefy edüben cānun ağyārdan kurtar
Māsivā kim bir fāsid virüs-durur
Silemezsün dahī ānı Norton’la

Hardvēr ü softvēr’i sen cem’ idegör
Ol cemādātın zikrini duyagör
Suhūf-i sītede tevhīde ir gör
Sörf idüben Veb’ī rūz ü şeb anda

Veb'î

Çevrimdışı ajdafan

 • Üye
 • **
 • İleti: 28
 • Karma: 0
Ynt: İnternetnâme
« Yanıtla #1 : Kasım 19, 2008, 11:07:23 ÖS »
Süper...